כל הפוסטים בהידוק או חריקת שיניים – ברוקסיזם – רקע כללי