עזרי הוראה

א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
מורפולוגיה דנטלית: חוברת הדרכה לגילוף שיניים בשיטת ההוספה
ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר, אוניב' ת"א, 1995 (43 עמודים)


א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
חוברת מעבדה: תורת ההסגר
ביה"ס לרפואת שיניים ע"ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר, אוניב' ת"א, 1995 (50 עמודים)


א.אמודי פרלמן, א. מאירוביץ, ד. ליטנר, ת. פינקלשטיין, א. וינוקור
לומדה במורפולוגיה דנטלית, 2004