להלן ראיונות עם פרופ' וינוקור בנושאי עיסוקו:

  1. אודות פרופ' וינוקור: תחומי עיסוק, אבחון וטיפול
  2. פרופ' וינוקור מתראיין בנושא: הטיפול ב"הפסקות ("דום") נשימה חסימתית בשינה" באמצעות התקן פה
  3. פרופ' וינוקור מתראיין בנושא: חריקה ו/או הידוק  שיניים (ברוקסיזם) בשינה ובערות אצל מבוגרים
  4. פרופ' וינוקור מתראיין בנושא: חריקת שיניים (ברוקסיזם) בילדים
  5. פרופ' וינוקור מתראיין בנושא: דרכי הטיפול בחריקת שיניים (ברוקסיזם) במבוגרים


אודות פרופ' וינוקור: תחומי עיסוק, אבחון וטיפולפרופ' וינוקור מתראיין בנושא: הטיפול ב"הפסקות ("דום") נשימה חסימתית בשינה" באמצעות התקן פהפרופ' וינוקור מתראיין בנושא: חריקה ו/או הידוק שיניים (ברוקסיזם) בשינה ובערות אצל מבוגריםפרופ' וינוקור מתראיין בנושא: חריקת שיניים (ברוקסיזם) בילדיםפרופ' וינוקור מתראיין בנושא: דרכי הטיפול בחריקת שיניים (ברוקסיזם) במבוגרים