מאמרים בספרות המדעית בארץ

א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה - חלק א: שכיכות, אבחון ונזקים למערכת.
רפואת הפה והשיניים, תמוז תשנ"ז, כרך י"ד, גיליון 3.


א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה - חלק ב: אטיולוגיה והקשר לשינה
רפואת הפה והשיניים, תשרי תשנ"ח, כרך י"ד, גיליון 4.


א. וינוקור, ע. גביש, א. גזית
פאראפונקציות יומיות וליליות של מערכת הלעיסה - חלק ג: טיפול בפאראפונקציות יומיות וליליות.
רפואת הפה והשיניים, ניסן תשנ"ח, כרך ט"ו, גיליון 2.


א. וינוקור, א. אמודי-פרלמן, ת. פינקלשטיין, י.שרעבי-ונטורה, ע. גביש
האמנם קיימות הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה?
רפואת הפה והשניים שבט תשס"ג בכרך ב גיליון 1 עמ'62-68


א. וינוקור, א. פרלמן אמודי
חשיבות זיהוי הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה (Temporomandibular disorders)
ע"י צוות מרפאת השיניים. חלק ראשון: היסטוריה ואבחנה
עתון השיננית- אגודת השינניות הישראלית גיליון 19 עמ' 5-6 ינואר 2004


א. וינוקור, א. פרלמן אמודי
חשיבות זיהוי הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה (Temporomandibular disorders) ע"י צוות מרפאת השיניים. חלק שלישי: דרכי טיפול - עתון השיננית- אגודת השינניות הישראלית גיליון 20 עמ' 5-7 אפריל 2004


א. וינוקור, א. פרלמן-אמודי
חשיבות זיהוי הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה (Temporomandibular disorders) ע"י צוות מרפאת השיניים. חלק שלישי: דרכי טיפול
עתון השיננית- אגודת השינניות הישראלית, 2004 גיליון 21 עמ' 5-7


ד. ליטנר, א. אמודי פרלמן, א. וינוקור
יעילות הטיפול באמצעות סדים מייצבים קשים וסדים רכים בהפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה רפואת הפה והשניים, כרך 21(3) , 2004 עמ' 52-58


ש. רייטר,א. וינוקור, ע. גביש, א. אלי
הגבלה קשה בפתיחת הפה
רפואת הפה והשניי ם, כרך כ"א, גיליון 4 עמ' 36-46 , חשון תשס"ה


א. וינוקור
חשיבות הסגר והשימוש בארטיקולטורים ברפואת שיניים מודרנית
נקודת מגע, גיליון 16, 2007 , עמ' 77-83


א. וינוקור
טיפול בנחירות ובדום נשימה חסימתי בשינה באמצעות התקניים אוראליים.
עתון השיננית- איגוד השינניות הישראלית. 2008 , 33: 12-14