להלן ראיונות עם ד"ר וינוקור בנושאי עיסוקו:

  1. אודות ד"ר וינוקור: תחומי עיסוק, אבחון וטיפול
  2. ד"ר וינוקור מתראיין בנושא: הטיפול ב"הפסקות ("דום") נשימה חסימתית בשינה" באמצעות התקן פה
  3. ד"ר וינוקור מתראיין בנושא: חריקה ו/או הידוק  שיניים (ברוקסיזם) בשינה ובערות אצל מבוגרים
  4. ד"ר וינוקור מתראיין בנושא: חריקת שיניים (ברוקסיזם) בילדים
  5. ד"ר וינוקור מתראיין בנושא: דרכי הטיפול בחריקת שיניים (ברוקסיזם) במבוגרים


אודות ד"ר וינוקור: תחומי עיסוק, אבחון וטיפולד"ר וינוקור מתראיין בנושא: הטיפול ב"הפסקות ("דום") נשימה חסימתית בשינה" באמצעות התקן פהד"ר וינוקור מתראיין בנושא: חריקה ו/או הידוק שיניים (ברוקסיזם) בשינה ובערות אצל מבוגריםד"ר וינוקור מתראיין בנושא: חריקת שיניים (ברוקסיזם) בילדיםד"ר וינוקור מתראיין בנושא: דרכי הטיפול בחריקת שיניים (ברוקסיזם) במבוגרים